Technologie

 

Označení kvality SOLD SECURE mohou nosit pouze bezpečnostní výrobky, které byly úspěšně vyhodnoceny a testovány společností SOLD   SECURE a jsou zařazeny na jejich schvalovacím seznamu.

SOLD SECURE je nezisková společnost starající se o omezení nebezpečí krádeží a stanovení míry účinnosti ochranných výrobkù. SOLD SECURE byla založena v roce 1992 Northumbrijskou a Essexskou policií ve Veké Británii za podpory fi rem, zabývajících se správou ochrany objektů a nemovitostí a pojišoven. Nyní je vedena pod MASTER Locksmiths Asasociation ve Velké Británii.

Způsob schvalování vychází z praktických attak testů, zkušeností policejních odborníků a pojišťovacích agentů, kteří poskytují skutečné informace, týkající se metod a způsobů krádeží. To napomáhá sledovat nejnovější trendy a metody, což znamená, že výrobky určené pro ochranu majetku hodnotí lidé, kteří mají přímé informace o překonávání těchto výrobků v praxi.

Informace o takto schválených výrobcích jsou pravidelně zveřejňovány, předávány úřadům, pojišťovacím společnostem, médiím, správcovským firmám a široké veřejnosti. Jsou k dispozici zdarma na stránkách www.soldsecure.com.

Seznam je veřejný, každému k nahlédnutí a podává přehled nejefektivnějších bezpečnostních prostředků.

SOLD SECURE provádí testování a hodnocení efektivity bezpečnostních prostředků komerčním zákazníkům, pojišťovacím společnostem, domácnostem, policii a veřejnosti.

PIN PROTECTOR System

DUAL LOCK DOWN DEADBOLT System

SOLD SECURE

CLICK-COMBO-Gear System

Nový patent s ocelovými kuličkami CLICK - COMBO - Gear System přináší vysokou bezpečnost a jednoduchou manipulaci. Libovolná vámi zvolená kombinace číselného kódu s možností změny.

Jde o patentovaný systém společnosti MAGNUM - PIN PROTECTOR System. Systém spočívá v přidaném prstencovém zesílení proti přestřižení lanka a ochraně koncovky proti vytržení.

Nový zámek s dvojitou spodní západkou Dual Lock Down Deadbolt nabízí zvýšení odolnosti a maximální tuhost.

X4 POWER System

Patentovaný QUATTRO BOLT mechanismus zámku je doplněn o 2 ocelové válečky navíc (dříve jen 2 ks). Nyní je podkova těsně držena ve čtyřech bodech, což zvyšuje tažnou odolnost zámku o 40%.

X2 POWER System

DOUBLE BOLT mechanismus zámku je vybaven 2-ma ocelovými válečky. Při zacvaknutí je tedy pin zámku jištěn těmito ocelovými válečky a tím je dvojnásobně zvýšena odolnost vůči otevření.

5 KEYS System

Nové zámky MAGNUM jsou vybaveny 5-ti laserem obráběnými klíči. Jeden je navíc vybaven LED osvětlením pro lepší orientaci za tmy.